Hoe ontstaat regen?

Alhoewel de meeste mensen regen zien al een ongemak, speelt dit natuurverschijnsel een zeer belangrijke rol op onze planeet. Zonder regenwater zou ons aardoppervlakte uitdrogen en zouden planten dieren en mensen niet kunnen leven. Maar hoe ontstaat regen eigenlijk?

De watercyclus

%d0%be%d0%be124Regen ontstaat uit water dat verdampt uit onze oceanen. Door de straling van de zon verdampt het water en stijgt de warme, vochtige lucht omhoog. De grootste waterverdamping vindt dan ook plaats daar waar de oceanen het warmst worden, in het Tropische gebied. Op grote hoogte in onze atmosfeer koelt de warme vochtige lucht af en condenseert de vochtige lucht. De watercondensatie verandert in ijskristallen, of rijp. Deze ijskristallen vormen de wolken. De wind zorgt ervoor dat het wolkendek zich over de hele aarde heen beweegt. Wanneer deze wolken terecht komen in een lagedrukgebied, een luchtstroom met een neerwaartse beweging, koelt de vochtige lucht nog verder af en ontstaan regendruppels en valt er neerslag. Het water wordt opgenomen in de aarde en wordt via de rivieren weer teruggevoerd naar de oceanen waar de cyclus opnieuw begint.

Waarom regent het meer in sommige landen dan in andere?

%d0%be%d0%be125Over het algemeen kan gesteld worden dat het meer regent naarmate de locatie zich dichter bij een grote watermassa bevindt. Vlakbij de zee gaat het proces van verdampen en afkoelen en neerslag veel sneller dan in een gebied wat ver van de oceanen verwijderd ligt. Ook het reliëf van de aarde heeft een grote invloed op het ontstaan van regen. Een bebost gebied zoals de Tropische Regenwouden is heel vochtig doordat de vegetatie het water vasthoud. De zon verdampt dat water weer maar door de luchttemperatuur koelt de vochtige luchtlaag direct weer af en begint het weer te regenen. De wind krijgt geen kans de ontstane wolken weg te voeren. In de woestijnen valt haast geen regen. Woestijnen zijn vaak te vinden ver van de oceanen en door het vlakke karakter van de woestijn heeft de wind vrij spel. Wolken worden direct afgevoerd naar andere terreinen waardoor er in dat gebied geen regen valt, minder vegetatie groeit en het nog warmer wordt, wat nog minder regen tot gevolg heeft.

Waarom regent het in de winter minder in Nederland dan in de andere seizoenen?

Dit heeft met name te maken met het watertemperatuur. Het warme zeewater van de Noordzee activeert de verdamping en de vorming van wolken. Zodra het zeewater in een koude stroom zit en afkoelt, neemt de kans op buien af.